Standardy ESG (ang. Environmental, Social, Governance) i zmienianie strategii, tak by jak najszybciej osiągać założone w ich ramach cele, powinny być teraz dla firm w Polsce priorytetowe. Jako państwo Unii Europejskiej, chcącej być liderem zmian w tym obszarze, firmy muszą udowadniać, że kroczą już ścieżką zrównoważonego rozwoju. Działania na rzecz troski o środowisko i klimat, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego łączyć powinny się z budowaniem – w dłuższej perspektywie – wartości spółki oraz długofalowo współtworzyć strategię całego przedsiębiorstwa. Podstawową metodą wykazywania aktywnego wdrażania wszystkich 3 filarów koncepcji ESG jest raportowanie niefinansowe.

O pierwszym – środowiskowym filarze ESG, przeczytasz w tekście zamieszczonym na naszym blogu pt. E, czyli Environmental. Aspekty środowiskowe w raportowaniu ESG

Pozostałe dwa filary koncepcji zrównoważonego rozwoju to social, czyli społeczna odpowiedzialność oraz governance – transparentny ład korporacyjny.

Społeczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa

Kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. social responsibility) powinny być realizowane zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Wskaźniki, jakie należy uwzględniać podczas budowania polityki społecznej przedsiębiorstwa oraz – w następnej kolejności – raportowania jej wyników, to m.in:

 • prawa człowieka
 • przestrzeganie praw pracowniczych 
 • bezpieczeństwo i ochrona danych
 • warunki pracy
 • polityka informacyjna przedsiębiorstwa 
 • zwalczanie nierówności i zwiększanie szans (rozwój talentów)
 • równość płac na tych samych stanowiskach, bez względu na płeć, wyznanie, religię czy tożsamość
 • kultura organizacji, relacje pracownicze, zaangażowanie
 • inwestycje społeczne
 • wpływ produktu końcowego na zdrowie konsumenta
 • polityka wobec dostawców i innych partnerów biznesowych
 • współpraca z lokalnymi społecznościami oraz samorządami
Przeczytaj  Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

Ład korporacyjny, czyli transparentne zarządzanie

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to obszar szczególnie ważny dla inwestorów i partnerów biznesowych – wpływa bowiem, długofalowo, na zaufanie do przedsiębiorstwa i budowanie jego stabilności. Polityka zarządcza powinna być także spójna ze strategią całego przedsiębiorstwa i zawierać kalkulację szans i ryzyk dla biznesu w tym obszarze.

Przykładowe wskaźniki dla raportowania obszaru governance to: 

 • przejrzystość i odpowiedzialna strategia podatkowa
 • wynagrodzenia kadry kierowniczej
 • zarządzanie ryzykiem, odporność i ciągłość działania (minimalizowanie ryzyk w łańcuchu wartości) 
 • etyka i przeciwdziałanie korupcji wewnątrz przedsiębiorstwa 
 • respektowanie praw i obowiązku informacyjnego względem udziałowców
 • nadzór nad przedsiębiorstwem 
 • struktura zarządu
 • odpowiedzialny marketing, darowizny, lobbing 
 • otwartość i wiarygodność 

Globalne i europejskie standardy raportowania ESG

Zarówno już obowiązujące, jak i nadal opracowywane przez Komisję Europejską regulacje, mają na celu przede wszystkim ułatwienie firmom procesu przechodzenia na zrównoważoną gospodarkę. 

Raportowaniu, zgodnemu z dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) towarzyszyć niedługo będzie ujednolicony system ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards). 

ESRS, czyli Europejskie Standardy Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa KE mająca na celu stworzenie wspólnych standardów raportowania niefinansowego, będąca uzupełnieniem wspomnianej dyrektywy o sprawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Wśród standardów raportowania, niezależnych od sektora, w kontekście wpływu społecznego zaproponowano obszary takie, jak: własna siła robocza, pracownicy w łańcuchu wartości, dotknięte społeczności oraz konsumenci i użytkownicy końcowi. Z kolei w kontekście zarządzania są to: ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna oraz prowadzenie biznesu

W przygotowaniu są także zestawy standardów sektorowych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (tych, które obejmuje dyrektywa CSRD, czyli notowanych na rynku regulowanym). 

Punktem wyjścia do opracowania nowej propozycji standardów były istniejące już inicjatywy międzynarodowe, jak np. założona w 1997 roku Global Reporting Initiative. To międzynarodowa, niezależna organizacja, której wytyczne stanowią wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla każdego rodzaju organizacji (dowolnego rozmiaru, sektora i lokalizacji), z których można skorzystać bezpłatnie

Przeczytaj  Zeroemisyjność – co to jest i dlaczego jest tak istotna?

W 2021 roku zrewidowano dotychczasowe standardy GRI i zaktualizowano niektóre wskaźniki (m.in podniesiono poprzeczkę dla sprawozdawczości dotyczącej praw człowieka i wprowadzono normy sektorowe), ale także zobowiązano organizacje do obszerniejszych ujawnień. Nowe standardy GRI 2021 będą obowiązywać materiały i raporty publikowane po 1 stycznia 2023 roku. 

Raportowanie buduje przewagę

ESG compliance (inaczej: zgodność z regulacjami w obszarach ESG) może wpłynąć bardzo mocno na relację nie tylko z potencjalnymi inwestorami, partnerami czy instytucjami finansowymi, ale także z klientami. Badania pokazują, że klienci coraz częściej wybierają usługi firm, które podzielają wyznawane przez nich wartości, a polityka zrównoważonego rozwoju (lub jej brak) coraz mocniej wpływa na ich decyzje zakupowe. 

Wartości wyznawane przez przedsiębiorstwo (oraz ich konsekwentna realizacja w oparciu o strategię ESG) to także ważny czynnik decyzyjny dla potencjalnych nowych pracowników w firmie. Szczególnie dla pokolenia Millenialsów oraz Gen Z kwestie związane z dbałością o środowisko, transparentnym zarządzaniem i polityką równościową mogą zaważyć na decyzji o podjęciu współpracy z Twoją firmą.

W Responsiblee pracujemy aktualnie nad przygotowaniem usługi łatwego dla użytkownika sposobu raportowania aspektów S+G, przy możliwie jak największej automatyzacji tego procesu. 

Rzetelna prezentacja wyników Twojej firmy we wszystkich trzech aspektach ESG, uwzględniająca czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, jest ważna nie tylko z uwagi na wymogi formalne, ale będzie także, z czasem coraz bardziej, zwiększać Twoją przewagę konkurencyjną i pomoże budować Ci bardziej stabilne przedsiębiorstwo.

Podobne posty: