Zapobieganie zmianom klimatycznym to jedna z kwestii, które nie powinny być obojętne przedsiębiorstwom. Ważna jest zwłaszcza redukcja śladu węglowego organizacji – nie pozostaje bowiem bez wpływu na rozwój biznesu. Co można zrobić, by go zmniejszyć?

Redukcja śladu węglowego to jedno z wyzwań, przed którym obecnie stoją przedsiębiorstwa. Mimo że jeszcze nie są do tego zobligowane prawnie, konkretne działania mogą przynieść szereg korzyści zarówno biznesowych, jak i wizerunkowych. Należy również pamiętać, że to emisja dwutlenku węgla do atmosfery pogłębia efekt cieplarniany. Konsekwencją są natomiast zmiany klimatu, które powodują anomalie pogodowe, a także nieodwracalna degradacja środowiska. Każdy świadomy człowiek powinien włączyć się w globalną walkę o dobro Ziemi.

Ślad węglowy – co to jest?

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to termin, który powstał w 2004 roku na określenie całkowitej ilości gazów cieplarnianych, jakie są emitowane do atmosfery podczas produkcji. Nie są one obojętne dla środowiska. Stanowią jeden z głównych czynników, przyczyniających się do powstawania zmian klimatycznych. Mimo że w Polsce nie jest to wymagane, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na to, by obliczać swój ślad węglowy. Wyraża się go w tonie ekwiwalentu dwutlenku węgla, a pomiar dotyczy emisji gazów cieplarnianych w ciągu całego roku. Jeśli te wartości zostaną oszacowane, można zaplanować skuteczną redukcję śladu węglowego – okazuje się to korzystne zarówno dla klimatu, jak i finansów organizacji.

Trend obliczania śladu węglowego rozwinął się w Wielkiej Brytanii i rozprzestrzenił się na kolejne kraje. Obecnie jest to powszechna praktyka, ponieważ większość zachodnich przedsiębiorstw oczekuje do kontrahentów informacji na temat emisji gazów cieplarnianych powstałych podczas produkcji. Wiele organizacji uzależnia od tych danych nawiązanie współpracy biznesowej.

Przeczytaj  S i G, czyli o społecznym i zarządczym filarze ESG

Ślad węglowy organizacji – najwięksi winowajcy

Aby szukać recepty na to, jak zmniejszyć swój ślad węglowy, warto wiedzieć, co odpowiada za niego w danej organizacji. Nikt bowiem nie jest pod tym względem neutralny. Dlatego warto wcześniej przeprowadzić audyt, który pomoże w znalezieniu źródła problemu. Mogą nim być między innymi:

  • proces produkcyjny, który wymaga dużych ilości energii;
  • energia elektryczna niezbędna do działania przedsiębiorstwa;
  • flota samochodów firmowych – na przykład dla przedstawicieli handlowych lub służących do transportu towarów;
  • budynki mające niską efektywność energetyczną.

Redukcja śladu węglowego – skuteczne sposoby

Kwestia tego, jak zmniejszyć ślad węglowy, w dużej mierze zależy od branży. Uznaje się, że za największą emisję gazów cieplarnianych odpowiada szeroko pojęty przemysł, transport oraz budownictwo. Nie oznacza to jednak, że ślad węglowy przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją na mniejszą skalę nie wpływa na klimat. Tutaj każde działanie ma znaczenie – dotyczy to również pojedynczych osób.

Warto jednak odpowiedzieć na pytanie, jak zredukować ślad węglowy w firmie. Sposobów jest kilka i liczą się zarówno spektakularne działania, jak i skromniejsze próby. Najczęściej słyszy się o odnawialnych źródłach energii. Zakładanie instalacji fotowoltaicznej pozwala ograniczyć wydatki, zapewnia przedsiębiorstwu bezpieczeństwo energetyczne, a także jest przyjazne dla środowiska. Nawet jeśli nie ma możliwości zamontowania własnych paneli, firma może podpisać umowę z dostawcą energii OZE. To jednak nie wszystko. Ślad węglowy organizacji da się zredukować także poprzez:

  • optymalizację procesu technologicznego;
  • zwiększenie udziału recyklingu odpadów (warto postawić na opakowania z tego źródła);
  • poprawę jakości produktów (należy to oczywiście uwzględnić w jego cenie);
  • współpracę z kontrahentami wykazującymi niski ślad węglowy;
  • wymianę floty samochodów firmowych na elektryczne.

Korzyści dla firmy ze zmniejszenia śladu węglowego

Redukcja śladu węglowego daje firmie wymierne korzyści. Przede wszystkim otwiera drogę na zachodnie rynki, gdzie takie dane są wymagane. Oprócz tego przedsiębiorstwo zyskuje wizerunkowo. Buduje obraz organizacji, której nie są obojętne zachodzące zmiany klimatyczne. Ma na względzie los planety nie tylko deklaratywnie, ponieważ realnie działa na rzecz zeroemisyjności.

Przeczytaj  E, czyli Environmental. Aspekty środowiskowe w raportowaniu ESG

Ślad węglowy – jak go obliczyć?

Aby obliczyć ślad węglowy, należy posługiwać się wytycznymi zawartymi w GHG Protocol lub normach ISO 14064 (dla organizacji) oraz ISO 14067 (dla produktów). Dobrym rozwiązaniem w tym celu jest korzystanie kalkulatora śladu węglowego działającego zgodnie wymaganymi wytycznymi jakim jest narzędzie Responsiblee. Pozwala również gromadzić i analizować dane w wygodny dla użytkownika sposób jak i tworzyć na ich podstawie raporty. 

Redukcja śladu węglowego jest niezwykle ważne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla klimatu. Należy jednak wcześniej dokładnie obliczyć jego wartość, dzięki czemu można później wdrożyć optymalne działania.

Podobne posty:

20.07.2023

Platforma do zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie: innowacyjne rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu

Wpływ emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatu jest jednym z najpoważnie...

Czytaj dalej

Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

W ostatnich latach wzrastająca świadomość problemu zmian klimatycznych dopro...

Czytaj dalej
06.12.2022

Redukcja śladu węglowego organizacji

Zapobieganie zmianom klimatycznym to jedna z kwestii, które nie powinny być ob...

Czytaj dalej

Zeroemisyjność – co to jest i dlaczego jest tak istotna?

Rozwój różnych sektorów przemysłu, transport, budownictwo, a nawet podróż...

Czytaj dalej