Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest spółką pod firmą Responsiblee Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000967448, NIP 8522681440, REGON: 521791142, (dalej: „Administrator”)
  1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej: “Polityka”) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych przez Administratora.
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje treść niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Zakres przetwarzania danych
  1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika lub osób upoważnionych przez Użytkownika w następującym zakresie:
   1.     3.1.1.imię i nazwisko;
   2.     3.1.2.adres e-mail;
   3.     3.1.3.numer telefonu;
   4.     3.1.4.adres prowadzenia działalności;

           a.  3.1.4. NIP – Numer identyfikacji podatkowej.

 1. Okres i cele przetwarzania danych
  1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres konieczny, mając na uwadze cele, dla których zostały zebrane, tylko w takim zakresie w jakim jest to dopuszczalne i wymagane przez odpowiednie przepisy tj.
Cele przetwarzania danychPodstawa prawnaOkres przetwarzania danych
wykonanie umowy łączącej Administratora z Użytkownikiemart. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotycządo czasu wygaśnięcia danej umowy, a po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone na przykład w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
przesyłanie informacji o ofertach marketingowych i produktowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowaniaart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratorado czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
przesyłanie informacji o ofertach marketingowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania, w tym dla osób trzecichart. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
do czasu cofnięcia zgody
dokonanie pomiarów statystycznych (w tym analizowanie), ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści reklam)art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratorado czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
do czasu cofnięcia zgody
 1. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych 
  1. Administrator respektuje uprawnienia Użytkownika do:
   1.     5.1.1.dostępu do jego danych osobowych;
   2.     5.1.2.sprostowania i usunięcia twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym);
   3.     5.1.3.ograniczenia zakresu przetwarzania jego danych osobowych;
   4.     5.1.4.sprzeciwu w zakresie przetwarzania jego danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
   5.     5.1.5.odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   6.     5.1.6.otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza RODO
 2. Powierzenie przetwarzania danych
  1. Administrator uprawniony jest do przekazywania danych podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania, na podstawie umowy takim jak podmioty zajmujące się księgowością, konsultanci z zakresu ESG, podmioty świadczące usługi marketingowe– przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem. Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje zapewnienie odpowiednich środków ochrony danych osobowych.
 3. Polityka Plików cookies
  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. 
  2. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. 
  3. Administrator zbiera za pomocą plików cookies dane o zachowaniu Użytkowników przy użyciu Serwisu. 
  4. Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  5. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje korzystanie z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności i domyślnymi ustawieniami. W przypadku braku zgody na używanie plików cookies lub zamiaru ograniczenia zakresu korzystania z tych plików Użytkownik musi zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu
  6. Cel wykorzystywania Plików cookies 
   1.     7.6.1.działanie Serwisu – umożliwiające korzystanie z usług no uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
   2.     7.6.2.dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
   3.     7.6.3.tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika, 
   4.     7.6.4.analizowanie, ulepszanie i rozwijanie usług, w tym również dostępu do usług i innych witryn oraz Serwisu z komputera lub urządzenia przenośnego.
 4. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych ramach Serwisu
  1. stałe (persistent cookies) –  pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator odsyła do instrukcji konkretnej przeglądarki internetowej, którą można wyszukać przy pomocy wyszukiwarki google: https://www.google.pl/, natomiast linki do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych znajdują się w pkt 11 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  2. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  3. third party cookies – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Usługodawcą. Te pliki pozwalają dostosowywać treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyć i analizować ruch na stronach Serwisu, a także dokonywać pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pozwalają również ocenić skuteczność działań Usługodawcy. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnić się od standardowych zasad polityki dotyczącej plików cookies, stosowanej przez Usługodawcę.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w prywatność Użytkownika:
  1. niezbędne” pliki cookies – umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik, w tym usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies  wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
  3.  „analityczne” / „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
  4. „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej aktualnej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te plik cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
 6. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
 7. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej.  Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies znajdują się na poniższych stronach:
  1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  3. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  4. Opera – https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
  5. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  6. w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą się na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android);
  7. w zakresie Google Analitics – możliwe jest skorzystanie z opcji zablokowania działania plików cookies w ramach funkcji opt-out, którą można pobrać ze strony: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.
 8. Podczas korzystanie przez Użytkownika z Serwisu mogą być gromadzone i przechowywane pliki cookies w ramach narzędzia Google Analytics (pliki o nazwach: _gat, _ga, _gid), Amplitude (pliki zawierające w nazwie amp_a7dc2) oraz narzędzi Facebook. Google Analytics umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu na stronach Serwisu, a także pomiar efektywności zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Administrator może poprawiać strony internetowe Serwisu i uczynić je bardziej interesującymi dla Użytkowników. Facebook umożliwia wyświetlanie treści reklamowych opartych o zachowania Użytkowników Serwisu. Uzyskane przez Google, Amplitude i Facebook poprzez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej mogą być przekazywane do USA i tam zapisywane, jednak są to podmioty dbające o spełnienie wszelkich standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jak i wykorzystania plików cookies. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 9. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies:
Dostawca cookiesPliki cookiesWażnośćRodzaj
Facebookróżne typy plików stosowanych przez dostawcęco do zasady wygasają z upływem 2 latthird party cookies
Google Analyticsróżne typy plików stosowanych przez dostawcęco do zasady wygasają z upływem 2 latthird party cookies
Google Adsróżne typy plików stosowanych przez dostawcęco do zasady wygasają z upływem 2 latthird party cookies

Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /usr/home/responsiblee/domains/responsiblee.net/public_html/wp-content/themes/responsiblee/footer.php on line 4
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. View more
Akceptuję