Monitorowanie emisji CO2 może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwić realizację nowych wymogów prawnych, ale nie tylko. Transparentność może także poprawić wizerunek firmy, podnieść jej konkurencyjność i wzmocnić pozycję na rynku, a co najważniejsze – wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne.

Czym jest ślad węglowy?

Termin ślad węglowy oznacza całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych we wszystkich obszarach aktywności Twojej firmy. Może stanowić miernik wpływu firmy na zmiany klimatu, ale także określać w jakim stopniu zużywa ona zasoby naturalne. Uniwersalna jednostka służąca do pomiaru emisji gazów cieplarnianych to tona ekwiwalentu dwutlenku węgla (wyrażana w uniwersalnej jednostce CO2e określającej stężenie dwutlenku węgla, którego emisja do atmosfery miałaby taki sam skutek jak stężenie porównywalnego gazu cieplarnianego).

W skrócie: ślad węglowy Twojej firmy to suma wszystkich gazów cieplarnianych przedstawiona w ekwiwalencie CO2 jaką wyemitujesz do atmosfery, w ciągu roku.

Rozpoczęcie monitorowania jak duża jest to wartość, umożliwia zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko – na przykład poprzez porównanie różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i znalezienie niskoemisyjnych alternatyw dla działań generujących wysoki ślad.

Dlaczego Twoja firma powinna mierzyć emisję gazów cieplarnianych?

Ujawnianie wielkości śladu węglowego przedsiębiorstwa staje się koniecznością, nie tylko z uwagi na nowe prawodawstwo, które obowiązuje coraz większą ilość podmiotów gospodarczych na terenie państw Unii Europejskiej, ale także z powodu oczekiwań społecznych i samego biznesu. W dużych, średnich, a nawet w mikroprzedsiębiorstwach pojawiła się już potrzeba wykazywania aktywnych działań na rzecz redukcji emisji. Uwagę na tę kwestię kieruje coraz więcej sektorów gospodarki oraz instytucje finansowe, podlegające regulacjom zobowiązującym je do ujawniania śladu inwestycji.

Przeczytaj  Platforma do zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie: innowacyjne rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu

Ponadto, zaplanowana na najbliższą dekadę zielona transformacja energetyczna dotknie wszystkie firmy, nie tylko sektory wprost odpowiedzialne za emisje CO2 (jak energetyka, transport czy rolnictwo) – co pośrednio lub bezpośrednio wpłynie na całą gospodarkę europejską.

Jakie korzyści dla firmy niesie mierzenie CO2?

Monitoring śladu węglowego może być pierwszym krokiem w stronę określenia jaki wpływ ma nasza firma na zmiany klimatu, a w przyszłości – do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Niesie on ze sobą także wiele innych korzyści:

  • umożliwia raportowanie śladu węglowego przedsiębiorstwa wymagane przez dyrektywę Unii Europejskiej. Nawet jeśli ta regulacja nie obowiązuje Cię jeszcze bezpośrednio, to Twoi partnerzy biznesowi już teraz mogą poszukiwać kontrahentów, którzy udostępniają dane umożliwiające im stworzenie obligatoryjnych raportów.
  • zwiększa szanse na otrzymanie finansowania niezbędnego dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa, może także wpłynąć na jego warunki lub wysokość. Instytucje finansowe za sprawą zasad zrównoważonego finansowania, czyli tzw. taksonomii Unii Europejskiej, mają obowiązek ukierunkowania przepływu kapitału tak, aby wspierał on zrównoważone inwestycje.
  • wgląd w emisyjność przedsiębiorstwa pozwoli Ci znaleźć wysokoemisyjne źródła, których optymalizacja może przynieść wiele korzyści, jak chociażby długoterminowe ograniczenie kosztów. Redukcja emisji może oznaczać realne oszczędności finansowe dla Twojej firmy.
  • może zwiększyć Twoją konkurencyjność. Jeśli jeszcze nie liczysz swojego śladu węglowego, być może narażasz swoje przedsiębiorstwo na utratę względnej wartości rynkowej.
  • wszelkie raportowanie danych niefinansowych, czyli m.in. określanie emisyjności twojego przedsiębiorstwa, prowadzi do poprawy jego wizerunku. Warto robić to prawidłowo i rzetelnie, realizując jednocześnie wyznaczone w strategii ESG cele.
  • najbardziej oczywistym i może najważniejszym czynnikiem dla którego warto liczyć emisyjność jest, będący tego konsekwencją, pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Monitowanie… i co dalej?

Monitorowanie pozwala rozpocząć strategiczne planowanie redukcji. A redukować warto także z powodu rosnących kosztów energetyki w Polsce. Rozwiązania ekologiczne, których wdrożenie staje się możliwe dzięki mierzeniu emisji, często okazują się dla przedsiębiorstw o wiele tańsze i pozwalają na duże oszczędności w budżetach.

Przeczytaj  Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

Inną metodą – która umożliwia obniżenie wysokości emisji jest kompensacja (inaczej: offset). Gdy nie możesz przeprowadzić szybkiej modernizacji swoich usług i znacząco obciąć emisji, wtedy kompensacja jest najlepszym dostępnym rozwiązaniem. Ta metoda ma jednak swoich zwolenników i przeciwników. Według tych drugich offsetowanie zwalnia nas z odpowiedzialności za wysokość emisji.

Czy zatem kompensacja ma naprawdę sens? Tak, ale pod warunkiem, że najpierw prawidłowo zmierzysz ślad węglowy Twojego przedsiębiorstwa, a potem przystąpisz do działania opartego przede wszystkim na wdrażaniu praktyk skutkujących redukcją emisji.

Responsiblee pomoże Ci monitorować emisje CO2!

Mierzenie śladu węglowego to dla wielu przedsiębiorców temat nowy i skomplikowany. Jednak dzięki narzędziom takim jak Responsiblee nie musisz samodzielnie wykonywać żadnych złożonych pomiarów i kalkulacji. Nasz system oferuje dostęp do własnych baz danych o emisjach, opartych na uznanym i międzynarodowo respektowanym protokole GHG (ang. Greenhouse Gases Protocol), który szczegółowo określa normy pomiarów i zarządzania gazami cieplarnianymi.

Emisje nie znają granic – wszyscy, wszędzie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Każde działanie, które podejmujemy, zarówno jako osoby indywidualne, jak i podmioty gospodarcze, pozostawia ślad w środowisku naturalnym. Jeśli Twoim celem jest zwiększenie transparentności firmy oraz wykazywanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – możemy Ci pomóc! Dzięki Responsiblee łatwo rozpoczniesz wprowadzanie swojego przedsiębiorstwa na ścieżkę ESG – zaczynając właśnie od monitorowania śladu węglowego Twojej firmy.

Podobne posty:

20.07.2023

Platforma do zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie: innowacyjne rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu

Wpływ emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatu jest jednym z najpoważnie...

Czytaj dalej

Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

W ostatnich latach wzrastająca świadomość problemu zmian klimatycznych dopro...

Czytaj dalej
06.12.2022

Neutralność klimatyczna – na czym polega, jak można ją osiągnąć?

Neutralność klimatyczna to jedno z największych wyzwań dla ochrony środowis...

Czytaj dalej
23.06.2022

Po co liczyć ślad węglowy?

Monitorowanie emisji CO2 może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu wiele ...

Czytaj dalej