Neutralność klimatyczna to jedno z największych wyzwań dla ochrony środowiska. Pojęcie to oznacza równowagę pomiędzy emitowanymi gazami cieplarnianymi a składowaniem ich lub pochłanianiem przez przyrodę. Intensywny rozwój gospodarki sprawia, że balans ten może zostać łatwo zachwiany. Dowiedz się więcej o neutralności klimatycznej!

Neutralność klimatyczna zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle oraz transporcie. Wszystko po to, aby człowiek nie szkodził środowisku. Każdego roku stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze rośnie. Statystyki są niepokojące, dlatego dąży się do wdrożenia odgórnych zmian, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Drogą do tego ma być wypracowanie wspólnej ścieżki, która będą mogły podążać nie tylko kraje rozwinięte, lecz także państwa rozwijające się. Pierwszym krokiem ma być ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, kolejnym zaś wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na ich składowanie oraz pochłanianie.

Czym jest neutralność klimatyczna?

Wiele osób zastanawia się, na czym polega neutralność klimatyczna. Pojęcie to oznacza równowagę pomiędzy emisją gazów cieplarnianych, a ich pochłanianiem przez środowisko lub składowaniem. Dla współczesnego świata jest to jedno z największych wyzwań w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Sama idea neutralności klimatycznej została wprowadzona w Porozumieniu Paryskim w 2015 roku.

Neutralność klimatyczna a emisja gazów cieplarnianych

Bardzo intensywny rozwój gospodarki sprawił, że ilość szkodliwych gazów cieplarnianych, które przenikają do atmosfery, stale rośnie. Rocznie ilość samego dwutlenku węgla przedostającego się do środowiska to aż 40 mld to. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne więc będzie ograniczenie wykorzystywania paliw kopalnych do produkcji energii w elektrowniach. Gospodarka wielu krajów wciąż opiera się na węglu, dlatego istotna jest reorganizacja oraz modernizacja tego sektora. Kluczem do tego może być wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czyli między innymi:

  • energii wiatrowej;
  • energii słonecznej;
  • energetyki jądrowej;
  • energii geotermalnej;
  • energii wodnej.
Przeczytaj  Po co liczyć ślad węglowy?

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możliwe będzie znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ważnym aspektem będzie jednak zmiana obecnie działających form konsumpcyjnych, co przekłada się na budowanie świadomości o ekologii w społeczeństwie. Zmiany odgórne są bardzo ważne, ale równie istotna jest kwestia edukacji społecznej, by każdy człowiek wiedział, że on również ma wpływ na ochronę środowiska.

Plan unijny na osiągnięcie neutralności klimatycznej

Unia Europejska planuje osiągnąć neutralność dla klimatu do 2050 roku. Aby tak się stało, europejskie kraje muszą osiągnąć zerową emisję netto dwutlenku węgla oraz metanu. Tylko dzięki takim działaniom możliwe będzie ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2°C, co pozwoli uniknąć katastrofy klimatycznej. Głównym założeniem planu jest ograniczenia spalania paliw kopalnianych w przemyśle energetycznym. Transformacja przemysłu ma odbyć się dzięki inwestycji w zielone technologie.

Grunt pod przyszłe zmiany przygotował ogłoszony przez Komisję Europejską w 2019 roku plan znany jako Zielony Ład. Jest to idea, która ma przybliżyć Europę do neutralności klimatycznej. Zielony Ład uwzględnia narzędzia finansowania i proponuje konkretne działania, które mają przyczynić się do wdrożenia ekologicznej transformacji. UE planuje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, co pozwoli realnie myśleć o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

O sposobach na osiągnięcie neutralności klimatycznej

Działania mające na celu ochronę środowiska są bardzo dużym wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji. Jak osiągnąć neutralność klimatyczną? Drogą do tego jest przede wszystkim dostosowanie prawa krajowego oraz międzynarodowego do wspólnych standardów. Niezwykle ważne jest także działanie związane z gazami cieplarnianymi, które już znalazły się w atmosferze. Kluczowa jest zmiana kultury rolnej, ponieważ drzewa nie tylko pochłaniają dwutlenek węgla, ale stanowią również ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Rola drzew jest bardzo istotna ze względów gospodarczych i społecznych. Dla ograniczania emisji dwutlenku węgla ważne są również mokradła oraz torfowiska, dlatego ich ochrona także jest niezbędna.

Przeczytaj  Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

Osiągnięcie neutralności klimatycznej nie jest łatwe. Działania na rzecz klimatu muszą zostać zintensyfikowane, by możliwe było osiągnięcie tego celu. Potrzeba naprawdę ogromnych kroków, które narzucone zostaną przez wszystkie kraje na świecie. Przemysł oraz transport to jedne z największych źródeł gazów cieplarnianych, dlatego wiele państw może mieć naprawdę duży problem, by osiągnąć neutralność dla klimatu. Już samo ograniczenie wykorzystywania węgla budzi w niektórych kręgach wiele kontrowersji.

Rozwiązaniem problemów jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Wiatr, woda i promienie słoneczne to przecież niewyczerpalne źródło prądu. Wdrożenie odpowiedniej technologii wymaga jednak czasu, szczególnie w krajach rozwijających się.

Neutralność klimatyczna a przyszłość

Neutralność klimatyczna ma ogromne znaczenie dla życia ludzi w przyszłości. Nasza planeta będzie przyjazna swoim mieszkańcom tylko wtedy, gdy wprowadzone zostaną odpowiednie regulacje w kwestii ochrony środowiska. Inwestycje ekologiczne w różnych sferach życia dają możliwość obniżenia emisji CO2, co bezpośrednio wpłynie na standard życia przyszłych pokoleń. Ekologiczne rozwiązania w rolnictwie, energetyce oraz w transporcie zapewnią spokojną przyszłość. Neutralna klimatycznie planeta to mniejsze problemy z dostępem do żywności oraz mniej problemów zdrowotnych, a jednocześnie stabilny poziom gospodarki oraz energetyki.

Neutralność klimatyczna to plan, który powinien przynieść rezultaty w długofalowej perspektywie i warto realizować go już teraz. Jeżeli wszystkie kraje na świecie wprowadzą odpowiednie regulacje, to przyszłość planety maluje się w jasnych barwach.

Podobne posty:

20.07.2023

Platforma do zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie: innowacyjne rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu

Wpływ emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatu jest jednym z najpoważnie...

Czytaj dalej

Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

W ostatnich latach wzrastająca świadomość problemu zmian klimatycznych dopro...

Czytaj dalej
06.12.2022

Neutralność klimatyczna – na czym polega, jak można ją osiągnąć?

Neutralność klimatyczna to jedno z największych wyzwań dla ochrony środowis...

Czytaj dalej
23.06.2022

Po co liczyć ślad węglowy?

Monitorowanie emisji CO2 może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu wiele ...

Czytaj dalej