Wpływ emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatu jest jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy w dzisiejszych czasach. W odpowiedzi na ten problem, rośnie znaczenie i zapotrzebowanie na narzędzia, które umożliwią firmom dokładne obliczenie i monitorowanie ich śladu węglowego. 

Dyrektywa CSRD jako podstawa dla narzędzi do obliczania śladu węglowego w firmach i organizacjach

Rozpoczynając od stycznia 2023 roku, firmy i organizacje będą zobowiązane do przestrzegania najnowszej Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczącej raportowania zrównoważonego rozwoju. Nowe wytyczne nakładają obowiązek składania corocznych sprawozdań, które będą zawierały szczegółowe informacje dotyczące wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, społeczeństwo, prawa człowieka oraz zasady korporacyjne. Głównym celem dyrektywy jest ulepszenie dotychczasowych praktyk w zakresie ujawniania danych niefinansowych.

Dane zebrane w  sprawozdaniach będą musiały być przedstawione zgodnie z europejskimi standardami raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, określanymi jako ESRS (European sustainability reporting standards). W trosce o małe i średnie spółki notowane na giełdzie, opracowany zostanie uproszczony standard, który lepiej odpowiada ich potrzebom.

Wprowadzenie nowych obowiązków raportowania nastąpi stopniowo. Największe podmioty rozpoczną składanie raportów już w 2024 roku, pozostałe duże przedsiębiorstwa będą miały czas do 2025 roku, a małe i średnie spółki notowane na giełdzie będą musiały dostosować się do nowych przepisów do 2027 roku.

W odpowiedzi na dyrektywę CSRD i rosnące zainteresowanie działaniami proekologicznymi, na rynku dostępne są narzędzia, pozwalające obliczać ślad węglowy. Jednym z nich jest narzędzie do automatycznego obliczania i raportowania śladu węglowego dla przedsiębiorstw Responsiblee. 

Platforma do zarządzania śladem węglowym Responsiblee

Platforma Responsiblee to innowacyjne narzędzie, które umożliwia przedsiębiorstwom skuteczne zarządzanie śladem węglowym i podejmowanie świadomych decyzje dotyczących dekarbonizacji i redukcji emisji CO2e we wszystkich swoich produktach, oddziałach i jednostkach.

Przeczytaj  Ślad węglowy – co to jest? Co należy wiedzieć o carbon footprint i ograniczaniu emisji?

Jednym z głównych atutów Responsiblee jest możliwość monitorowania emisji we wszystkich trzech zakresach, co daje pełny wgląd w wpływ firmy na środowisko. To kluczowa informacja, aby efektywnie planować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Własna baza danych emisji, oparta na źródłach uznanych przez Protokół GHG, zapewnia precyzyjne obliczenia i pewność co do poprawności raportowania emisji. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi angażować czasu w poszukiwanie odpowiednich wskaźników emisji.

Responsiblee to zaawansowana platforma, która umożliwia firmom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji związanych z zarządzaniem śladem węglowym i przyczynia się do dążenia do zrównoważonego rozwoju, jednocześnie zachowując ekonomiczne i operacyjne efektywności.

  Podobne posty:

  Platforma do zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie: innowacyjne rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu

  Wpływ emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatu jest jednym z najpoważnie...

  Czytaj dalej

  Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

  W ostatnich latach wzrastająca świadomość problemu zmian klimatycznych dopro...

  Czytaj dalej