Obecnie większość przedsiębiorstw przywiązuje ogromną wagę do ekologii, co widoczne jest w ich polityce zrównoważonego rozwoju. Jeden z jej aspektów to monitorowanie poziomu emisji gazów cieplarnianych. Jak obliczyć ślad węglowy produktu i organizacji?

Za jedno z największych zagrożeń dla środowiska naturalnego uznano nadmierne stężenie dwutlenku węgla w powietrzu. Zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa powinny dążyć do ograniczenia jego emisji. Pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian jest obliczenie śladu węglowego danego produktu lub całej organizacji. CO2 emitowane jest do atmosfery (bezpośrednio lub pośrednio) w wyniku działalności człowieka, zakładu pracy, na danym etapie produkcyjnym. Ślad węglowy osiąga największe wartości w przypadku przedsiębiorstw, dlatego to one przede wszystkim powinny obliczać ten parametr. W jaki sposób należy to zrobić?

Czym jest ślad węglowy produktu?

Zanim powiemy, jak obliczyć ślad węglowy produktu, przybliżymy, czym właściwie jest ten parametr istotny dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nie określa on wpływu danego produktu na środowisko naturalne, ale informuje o tym, ile CO2e zostało uwolnione do atmosfery podczas procesu produkcyjnego. Wskazuje zatem, ile ekwiwalentu dwutlenku węgla wyemitował zakład, aby powstał jeden konkretny wyrób. Obliczanie śladu węglowego produktu stało się dobrą praktyką, jednak już wkrótce będzie standardem – każde przedsiębiorstwo będzie musiało raportować swoje obliczenia. Jak dokonać pomiarów emisji CO2e? Należy obliczyć stężenie emitowanego ekwiwalentu dwutlenku węgla na każdym etapie produkcji, zsumować, a następnie podzielić przez liczbę wyprodukowanych sztuk danego produktu.

Dlaczego firmy decydują się liczyć ślad węglowy?

Carbon footprint, czyli ślad węglowy, to całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery podczas pełnego cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa. Pierwszym krajem, który zaczął liczyć swój ślad węglowy, była Wielka Brytania, gdzie emisja CO2 znacznie przekraczała dopuszczalne normy. Dlaczego inne kraje decydują się postępować w podobny sposób? Przyczyniają się do tego wymagania rynków i wciąż rosnąca świadomość ekologiczna. Chęć nawiązania relacji międzynarodowych i współpracy z zagranicznymi kontrahentami obliguje do przeprowadzania obliczeń śladu węglowego organizacji i produktu. Polskie spółki, które planują wziąć udział w przetargu zagranicznym, muszą wykazać poziom emisji CO2.

Przeczytaj  S i G, czyli o społecznym i zarządczym filarze ESG

Dlaczego należy się dowiedzieć, jak obliczyć ślad węglowy produktu?

Od 2002 roku funkcjonuje organizacja non-profit CDP (Carbon Disclosure Project), która zbiera informacje od firm z całego świata na temat wpływu ich działalności na klimat. To jedna z najbardziej wiarygodnych organizacji zajmujących się takiego rodzaju badaniami, która udostępnia dane o śladzie węglowym produktu czy usługi danego przedsiębiorstwa. Wiedza, jak obliczyć ślad węglowy produktu i całego przedsiębiorstwa, jest cenna już teraz. Firmy decydujące się na obliczenie śladu węglowego zwiększają swoją konkurencyjność i poprawiają wizerunek. Z kolei niebawem dokonywanie obliczeń będzie obligatoryjne dla kolejnych podmiotów. W 2025 roku we wszystkich państwach Uni Europejskiej zostanie wprowadzony obowiązek raportowania śladu węglowego przez przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników lub osiągających obroty na poziomie 40 mln euro.

Norma ISO 14067

Norma ISO 14067 wspiera realizację celu dotyczącego zapobiegania zmianom klimatu (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ). Określa ona wytyczne, zasady i wymogi mierzenia oraz raportowania śladu węglowego. Do obliczeń stosuje się również tzw. Protokół Gazów Cieplarnianych (GHG Protocol). Indywidualny ślad węglowy można z powodzeniem obliczyć, korzystając z kalkulatorów dostępnych w internecie. Jednak w przypadku firm obliczenia są dużo bardziej skomplikowane. Każda organizacja działa w specyficzny sposób, ma właściwe sobie procesy czy określoną strukturę. Do metodologii pozwalających ujednolicić sposób liczenia – poza wspomnianą normą ISO – należy zaliczyć również:

  • Publicly Available Specification 2050 (PAS 2050) – obliczanie emisji CO2 podczas cyklu życia produktu czy usługi;
  • metodologie odpowiednie dla konkretnych branż.

Obecnie wszyscy muszą dążyć do redukcji emisji CO2 – zarówno każde gospodarstwo domowe, jak i przedsiębiorstwo. Obliczenie śladu węglowego staje się koniecznością – dzięki temu możliwe jest zbadanie poszczególnych obszarów i wskazanie tych, w których niezbędne są udoskonalenia.

Przeczytaj  E, czyli Environmental. Aspekty środowiskowe w raportowaniu ESG

Zmierzenie wielkości śladu węglowego wpływa na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, pozwala zatem przynieść wymierne korzyści. Firmy, które wiedzą, jak obliczyć ślad węglowy produktu lub korzystają w tej kwestii z pomocy ekspertów, działają w duchu CSR. Ujawniając informacje na temat swojego wpływu na środowisko, realizują cele społecznej odpowiedzialności biznesu, a także dbają o spełnienie wymagań i oczekiwań otoczenia, w którym działają. Obliczanie śladu węglowego to pierwszy krok na drodze ku niskoemisyjności firmy.

Podobne posty:

20.07.2023

Platforma do zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie: innowacyjne rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu

Wpływ emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatu jest jednym z najpoważnie...

Czytaj dalej

Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

W ostatnich latach wzrastająca świadomość problemu zmian klimatycznych dopro...

Czytaj dalej
06.12.2022

Redukcja śladu węglowego organizacji

Zapobieganie zmianom klimatycznym to jedna z kwestii, które nie powinny być ob...

Czytaj dalej

Zeroemisyjność – co to jest i dlaczego jest tak istotna?

Rozwój różnych sektorów przemysłu, transport, budownictwo, a nawet podróż...

Czytaj dalej