Dyrektywa CSRD

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, znana jako CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), to kluczowa inicjatywa Unii Europejskiej, która wprowadza zmiany w dziedzinie raportowania ESG (Environmental, Social, and Governance). Oto wszystko co musisz o niej wiedzieć.

Wprowadzenie Dyrektywy CSRD

Dyrektywa CSRD, obowiązująca od 2022 roku, dotychczas objęła 150 polskich firm. Niemniej jednak, wkrótce nowe przepisy będą miały zastosowanie do ponad 3500 przedsiębiorstw w Polsce. Pierwsze raporty zgodne z nowymi przepisami mają obejmować rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2024 roku.

Wyzwanie dla przedsiębiorstw

Implementacja CSRD stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw, które muszą dostosować swoje procedury, procesy oraz systemy do nowych wymogów raportowania. Kluczowym celem dyrektywy jest zwiększenie transparentności działań związanych z ESG, co przekłada się na większą wiarygodność i zaufanie ze strony inwestorów oraz konsumentów. Co istotne CSRD wprowadza sankcje dla państw członkowskich w przypadku nieprawidłowej realizacji obowiązków raportowych. Obejmują one administracyjne kary finansowe.

Zmiany w zakresu sprawozdawczości

CSRD przynosi istotne zmiany w zakresie przedmiotowym i podmiotowym raportowania ESG. Obowiązki raportowe dotychczas regulowane dyrektywą NFRD (Non-Financial Reporting Directive) obejmowały około 12 tysięcy firm w UE. Nowe przepisy będą obejmować różne kategorie przedsiębiorstw, w tym jednostki zainteresowania publicznego, duże przedsiębiorstwa oraz notowane małe i średnie firmy. Wzrasta więc zakres i zasięg odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie jednolitego standardu raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju. Firmy będą teraz zobowiązane do przedstawienia swoich raportów w jednolitym formacie cyfrowym, co ma przyczynić się do poprawy przejrzystości oraz umożliwić porównywalność danych pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. W rezultacie inwestorzy i interesariusze będą mieli łatwiejszy dostęp do istotnych informacji, umożliwiających bardziej świadome decyzje.

Dodatkowo dyrektywa CSRD narzuca nowy wymóg - raporty będą musiały być poddawane niezależnym audytom i weryfikacji na poziomie „limited assurance”, co oznacza ograniczoną pewność. Dla przedsiębiorstw oznacza to większą kontrolę nad procesem raportowania, a także zwiększoną wiarygodność przekazywanych danych. W perspektywie długoterminowej, weryfikacja ma być podnoszona do poziomu „reasonable assurance”, zbliżając się tym samym do standardów stosowanych w przypadku sprawozdań finansowych.

Istotnym założeniem dyrektywy jest także nakładanie na przedsiębiorstwa obowiązku dbałości o identyfikację i gromadzenie informacji z całego łańcucha wartości jednostki. To oznacza, że firmy będą musiały dokładnie kontrolować swoje relacje gospodarcze oraz łańcuchy dostaw, biorąc pod uwagę kryteria związane z zrównoważonym rozwojem, ryzykiem środowiskowym, społecznym i ładem korporacyjnym. To ważny krok w kierunku większej odpowiedzialności i kontroli nad wpływem działalności przedsiębiorstw na otoczenie oraz społeczeństwo.

Dlaczego warto zacząć już teraz?

Raportowanie niefinansowe i wdrażanie strategii z obszaru ESG to nie tylko spełnienie przyszłych regulacji, ale także kluczowa okazja do wyprzedzenia konkurencji. Przedstawienie swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w kontekście zdobywania inwestycji, negocjowania umów oraz ekspansji na nowe rynki. Firmy, które podejmują wyzwanie raportowania wpływu swojej działalności na środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny, mają znacznie większe szanse na dostęp do kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju. Co ważne, w przyszłości unikną również indywidualnego przedstawiania informacji o zrównoważonym rozwoju inwestorom, bankom czy partnerom biznesowym.

Jednak warto pamiętać, że zmiany dotkną Twoją firmę szybciej, niż przepisy wchodzą w życie. Dyrektywa CSRD implikuje obowiązek sprawozdawczości w obszarze zrównoważonego rozwoju już na etapie zbierania informacji od uczestników całego łańcucha wartości, włączając dostawców. W perspektywie analizy łańcucha dostaw, większe podmioty będą wymagały od swoich partnerów dostarczenia informacji dotyczących m.in. śladu węglowego, emisji zanieczyszczeń oraz przestrzegania praw człowieka i pracowników. Dla małych i średnich przedsiębiorstw może to stanowić wyzwanie, wymagając dostosowania się do wymagań przekazywania informacji i poddawania się selekcji opartej na kryteriach zrównoważonego rozwoju. W rezultacie, niezrealizowanie celów, na przykład klimatycznych czy emisyjnych, może narażać firmy na ryzyko wykluczenia z łańcucha dostaw, co podkreśla istotę podjęcia działań już teraz.

Zrównoważony rozwój rozpoczyna się od danych

• Zautomatyzuj zarządzanie śladem węglowym

• Podejmuj działania dekarbonizacyjne w oparciu o dane

• Zachowaj zgodność z wymogami regulacyjnymi

Zostaw wiadomość


Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. View more
Akceptuję