Dyrektywa CSRD

Dyrektywa dotycząca sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacji (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), będąca kluczową inicjatywą Unii Europejskiej, wprowadza zmiany w sprawozdawczości z zakresu środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Opublikowana w grudniu 2022 roku, dyrektywa ta ma na celu zwiększenie przejrzystości i porównywalności raportów dotyczących ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności korporacji i praw człowieka. Stanowi istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki i inwestycji oraz nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa.

Wyzwania dla przedsiębiorstw

Wprowadzenie dyrektywy CSRD stanowi wyzwanie dla firm, które muszą dostosować swoje procedury, procesy i systemy, aby sprostać nowym wymaganiom sprawozdawczym. Głównym celem dyrektywy jest zwiększenie przejrzystości działań związanych z ESG, co przekłada się na zwiększoną wiarygodność i zaufanie ze strony inwestorów oraz konsumentów. Ważne jest, że CSRD wprowadza kary dla państw członkowskich w przypadku niewłaściwego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, w tym kary administracyjne.

Zmiany w raportach

Dyrektywa CSRD wprowadza istotne zmiany zarówno w zakresie, jak i przedmiocie sprawozdawczości ESG. Obowiązki sprawozdawcze regulowane wcześniej przez Dyrektywę dotyczącą Sprawozdawczości Niefinansowej (NFRD) dotyczyły około 12 000 firm w UE. Nowe przepisy obejmują różne kategorie przedsiębiorstw, w tym podmioty zainteresowania publicznego, duże przedsiębiorstwa oraz notowane małe i średnie firmy. Poszerza to zakres i zasięg odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Istotną zmianą jest wprowadzenie jednolitego standardu sprawozdawczości dotyczącej informacji o zrównoważonym rozwoju. Firmy będą teraz zobowiązane do prezentowania swoich raportów w jednolitym cyfrowym formacie. Spodziewa się, że przyczyni się to do zwiększenia przejrzystości i ułatwi porównywalność danych między różnymi przedsiębiorstwami. W rezultacie inwestorzy i interesariusze będą mieli łatwiejszy dostęp do istotnych informacji, co umożliwi bardziej świadome podejmowanie decyzji.

Ponadto, dyrektywa CSRD wprowadza nowy wymóg - raporty będą musiały podlegać niezależnym audytom i weryfikacji na poziomie "ograniczonej pewności", co oznacza umiarkowany poziom zaufania. Przekłada się to na zwiększoną kontrolę nad procesem sprawozdawczym i zwiększoną wiarygodność przekazywanych danych dla firm. W dłuższej perspektywie weryfikacja ma osiągnąć poziom "rozsądnej pewności", zbliżając się do standardów stosowanych w sprawozdawczości finansowej.

Kolejnym kluczowym założeniem dyrektywy jest nałożenie na firmy obowiązku zapewnienia identyfikacji i zbierania informacji na przestrzeni całych łańcuchów wartości. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą musiały dokładnie monitorować swoje relacje biznesowe i łańcuchy dostaw, biorąc pod uwagę kryteria związane z zrównoważonym rozwojem, ryzykiem środowiskowym, odpowiedzialnością społeczną i zarządzaniem korporacyjnym. Stanowi to znaczący krok w kierunku większej odpowiedzialności i kontroli nad wpływem korporacji na środowisko i społeczeństwo.

Dlaczego warto zacząć już teraz?

Sprawozdawczość niefinansowa i wdrażanie strategii ESG to nie tylko zgodność z przyszłymi regulacjami, ale także istotna szansa na wyprzedzenie konkurencji. Demonstracja wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie przyciągania inwestycji, negocjowania umów i ekspansji na nowe rynki. Firmy, które podejmują wyzwanie sprawozdawczości swojego wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie korporacyjne, mają znacznie większe szanse na uzyskanie kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju. Ponadto unikną indywidualizacji prezentacji informacji o zrównoważonym rozwoju inwestorom, bankom czy partnerom biznesowym w przyszłości.

Jednakże istotne jest pamiętanie, że zmiany wpłyną na Twoją firmę wcześniej, niż wejdą w życie regulacje. Dyrektywa CSRD zakłada obowiązek sprawozdawczy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju nawet na etapie zbierania informacji od uczestników w całym łańcuchu wartości, w tym dostawców. W perspektywie analizy łańcucha dostaw, większe podmioty będą wymagać od swoich partnerów dostarczania informacji na temat takich aspektów, jak ślad węglowy, emisje zanieczyszczeń oraz przestrzeganie praw człowieka i praw pracy. Dla małych i średnich przedsiębiorstw może to stanowić wyzwanie, wymagając dostosowania do wymogów udostępniania informacji i poddawania się selekcji na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji, nieosiągnięcie celów, takich jak cele klimatyczne czy emisyjne, może narazić firmy na ryzyko wykluczenia z łańcuchów dostaw, podkreślając znaczenie podjęcia działań już teraz.

Zrównoważony rozwój rozpoczyna się od danych

• Automatyzuj zarządzanie śladem węglowym

• Realizuj działania w oparciu o dane

• Zachowaj zgodność z regulacjami

Leave a message


Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. View more
Akceptuję